Brevetat

Has tingut mai la sensació que les reunions són una pèrdua de temps?

Brevetat
Photo by Dylan Gillis on Unsplash

Sentim a parlar molt de la brevetat com una de les característiques més importants de les reunions eficaces però, en realitat, no ha de ser mai aquest l'objectiu d'una reunió.

La brevetat pot ser eficient, però no té perquè ser eficaç. És a dir, una reunió breu, si no ve acompanyada de focus, no serveix de res i s'haurà de repetir, el que portarà a més temps perdut.

Un client meu es reuneix diàriament amb els caps d'àrea de la seva empresa. És una reunió breu, cert, però allò que la fa especial no és la durada, sinó el motiu: "Hi ha res que vulgueu comentar?" Aquesta simple pregunta, du a tres resultats:

  • El meu client rep menys interrupcions, ja que l'equip directiu sap que parlaran amb el director general l'endemà.
  • Es desencallen temes, ja que el director general està accessible, com a mínim, un cop al dia.
  • Es comparteix coneixement, perquè els diferents caps d'àrea saben d'allò que tenen entre mans els altres.

La reunió pot ser més curta o més llarga, però no perd mai l'eficàcia i tots els seus participants la valoren com a positiva, i no com a una pèrdua de temps.

Si ho vols, puc ajudar-vos a millorar o a establir reunions executives setmanals, incloent-hi la utilització d'un informe setmanal de creixement proactiu, per a que tingueu informació més precisa i actualitzada, de cara a millorar les vostres decisions i resultats. Envia'm un email a oriol@empresaproactiva.com i en parlem.

© Oriol López Villena 2020

Formulari de contacte

Dades de contacte

Oriol López Villena
Vallcarca 158
08023 Barcelona

+34 932118296

oriol@oriolopez.com


Xarxes socials