Comptabilitat de segona mà

Una bona comptabilitat ha de reflectir el rendiment, la situació i l’objectiu del negoci.

Comptabilitat de segona mà
Photo by Wade Lambert on Unsplash

Mentre ajudava una petita empresa de Barcelona a obtenir millor informació estratègica i financera del negoci de cara a millorar els resultats de la mateixa, vàrem parlar del fet que, malauradament, la comptabilitat segueix sent vista com quelcom obligatori però no valuós per al creixement empresarial.

Va ser llavors quan vaig explicar-los que jo veig la comptabilitat com un cotxe de segona mà que has de comprar, i del qual en pots tenir tres tipus d'informació: les prestacions (velocitat, consum…); l'estat (quilometratge, mecànica…); i l'ús (familiar, tot terreny…). És en aquests tres nivells d'informació en els que actuem quan mesurem una empresa, i és així com ho hem de treballar quan volem que la comptabilitat deixi de ser un tràmit i passi a ser un aspecte crític del negoci.

En primer lloc, moltes empreses es dirigeixen només des de la base de les prestacions de les mateixes, mesurant a través del compte de resultats i, per tant, prenent decisions només amb base d'ingressos i despeses, trimestralment (en el millor dels casos). Això, malgrat que necessari, equival a triar el cotxe en base a aspectes com la velocitat que agafa, l'acceleració o el consum de combustible, oblidant-nos del perquè vull aquell cotxe i l'estat en què es troba.

Si, en canvi, afegim a aquesta informació el balanç de situació, ens trobarem amb una idea més clara de la situació econòmica i financera de l'empresa a dia d'avui, ja que aquest estat financer ens mostra els quilòmetres recorreguts per l'empresa, els actius de què disposa i/o els passius que el carreguen. Només afegint aquesta informació, l'atractiu del cotxe i les meves perspectives de gaudi del mateix (i de preu) canviaran, ja què podrem veure no només quant corre, sinó també quant durarà, per exemple.

Però, a més, si afegim l'ús que volem donar-li al sistema de control, podrem prendre decisions adaptades al mateix i que, per tant, ens aportaran molt més valor en el nostre dia a dia. Igual com quan compres un cotxe has de saber per a què el voldràs, quan medeixes el dia a dia de la teva empresa, has de saber-ne l'objectiu (millorar les vendes, augmentar la capacitat operativa, innovar…).

És mesurant en aquests tres nivells (prestacions, estat i ús) que podrem valorar un cotxe de segona mà i tractar la comptabilitat com un actiu estratègic per a la nostra empresa del que podrem obtenir-ne un retorn.

El consell de la setmana

Si vols convertir la teva comptabilitat en un actiu estratègic, mantingues permanentment actualitzats i accessibles el teu compte de resultats, el teu balanç de situació i els indicadors relacionats amb els teus objectius estratègics.

© Oriol López Villena 2019

Subscriu-te al butlletí

El Proactivista és un butlletí dissenyat per a ajudar-te a augmentar els ingressos, els beneficis i el valor del teu negoci.

Formulari de contacte

Dades de contacte

Oriol López Villena
Vallcarca 158
08023 Barcelona

+34 932118296

oriol@oriolopez.com


Xarxes socials