El perill de la no-implementació

L’estratègia mai no falla a la formulació, sinó a la implementació.

El perill de la no-implementació
Photo by Aubrey Odom on Unsplash

Fa uns anys, un empresari em va demanar ajut amb la seva estratègia de màrqueting i, al demanar-li si havien treballat aquesta àrea algun cop em va ensenyar un pla de màrqueting "per a estrenar", en paraules seves. Un pla fet uns anys abans i que mai ningú no havia posat en pràctica, excepte de manera inconsistent i a batzegades. Ens hi vem posar de seguida.

Sempre dic als meus clients que tant important és la formulació de qualsevol estratègia com la seva implementació. Pots tenir la millor de les idees i un gran pla per a desenvolupar-les, però si ningú no s'hi posa, no aconseguiràs resultats. I és per això pel que m'agrada recordar als meus clients que hem de transformar objectius empresarials en accions individuals, i accions individuals en resultats empresarials.

A l'estratègia, el què és simple (que no fàcil). Com dic al meu llibre "Creix i Prospera" es tracta de fer un dibuix del futur. El com, però, és més complicat, ja que ha de tenir previst el dia a dia.

El premi Nobel d'economia, Daniel Kahneman, junt amb Olivier Sibony i Cass R. Sunstein, han publicat recentment un llibre titulat Noise (Soroll), que parla de com certes circumstàncies poden dur errors en àrees com la presa de decisions, l'estratègia o l'acció, entre d'altres. Els autors defineixen aquestes circumstàncies com a soroll. I el soroll no pots eliminar-lo, però sí limitar-ne l'abast i la influència. I aquí és on juga la implementació: en identificar aquelles circumstàncies que poden impedir l'execució d'un pla, i pensar en com superar-les.

Amb els anys, he detectat quatre fonts de soroll que poden portar a l'èxit o al fracàs una estratègia. Són les següents:

  1. Manca de decisió. Decidir és triar. Quines són les alternatives? Quins són els potencials beneficis i riscos de cadascuna? 
  2. Manca de compromís. Aconseguir un equip compromès és qüestió de posar principis i autonomia sobre la taula. Sense principis, ningú no sabrà quina decisió prendre. I sense autonomia suficient per decidir, actuar i equivocar-se, no obtindràs més compromís.
  3. Manca de capacitat. La capacitat, com el temps, no es gestiona, sinó que es prioritza. Per exemple, si tens capacitat ocupada en clients o productes poc rendibles no et queixis si no pots aconseguir-ne més de rendibles.
  4. Manca d'informació. Moltes decisions s'alenteixen perquè no es posen en dubte ni s'analitzen fredament, amb dades. Per contra, d'altres s'alenteixen perquè s'analitza massa informació. Quina informació és rellevant i valuosa?

En definitiva, com va dir-me l'empresari del principi a l'acabar la nostra feina junts: "ens has ajudat a mantenir-nos compromesos en fer allò que vam dir que faríem."

Tan simple i tan complicat alhora, oi?

Oriol López Villena 2021

Formulari de contacte

Dades de contacte

Oriol López Villena
Vallcarca 158
08023 Barcelona

+34 932118296

oriol@oriolopez.com


Xarxes socials