El Pla de negoci (I): el perfil de l'empresa

Tots els emprenedors arriba un moment que es plantegen l'iniciar definitivament una idea de negoci després d'estudiar les diferents fases que ja vem tractar anteriorment. Una d'elles és la de posar per escrit les bases, els objectius, l'estratègia i la planificació de la idea que volem desenvolupar empresarialment. Això és el que anomenaríem el pla de negoci, i que bàsicament ens ha de permetre examinar i disseccionar la idea i el seu desenvolupament futur en base a criteris subjectius i objectius.

En les properes setmanes anirem desgranant les parts que hauria de tenir un pla de negoci per a ser útil per l'emprenedor iq ue li permetran decidir si tirar o no endavant el seu negoci.

Secció 1: El perfil de l'empresa

Descripció de l'activitat de la meva empresa: es tracta d'explicar el producte o servei que oferirà l'empresa que volem iniciar.

Mercat i clients objectiu: quin és el perfil dels nostres clients? Per què voldran o necessitaran dels nostres productes os erveis?

Les tendències de creixement del negoci: comenteu la situació general del mercat pel vostre producte o servei, en el sentit de si és incipient, creix o decreix

Poder dels preus: expliqueu les qualitats o circumstàncies úniques del vostre producte o servei que us permetran mantenir preus rendibles.

© Oriol López Villena 2011

Formulari de contacte

Dades de contacte

Oriol López Villena
Vallcarca 158
08023 Barcelona

+34 932118296

oriol@oriolopez.com


Xarxes socials