El Pla de negoci (III): Les comunicacions

La tercera secció del pla de negoci la dedicarem a les eines informàtiques i de comunicació que necessitarà el nostre projecte, detallant de manera adequada les nostres necessitats a curt i mitjà termini.

Secció 3: Equips informàtics i eines de comunicació

Feu una llista dels elements que pretengueu utilitzar, inclosa una descripció i el pressupost per a cadascun. Podeu utilitzar la següent llista com a guia:

Necessitats d’eines:

Comunicacions

Introduïu una descripció i un pressupost de tots els equips de comunicacions.

Telèfons i fax

Escriviu una descripció i un pressupost per a tots els equips telefònics.

Ordinadors

Escriviu una descripció i un pressupost per a tot l'equip informàtic.

Internet

Introduïu una descripció i un pressupost per a l'accés a Internet, desglossat per proveïdors.

© Oriol López Villena 2011

Formulari de contacte

Dades de contacte

Oriol López Villena
Vallcarca 158
08023 Barcelona

+34 932118296

oriol@oriolopez.com


Xarxes socials