El Pla de Negoci (IV): l'organització

Quan iniciem un negoci i aquest requerirà de persones a dins i a fora del mateix per a dur-lo a terme, és important tenir clares les funcions i responsabilitats de cada persona dins de l’empresa, mitjançant un organigrama, pel que fa al personal intern) i un llistat d’atribucions pel que fa als consultors externs. Això és el que tractem de fer en aquesta secció:

Secció 4: Organització

Organització de l’Empresa

Expliqueu la forma d'organització empresarial que s'utilitzarà i per què és la millor per al seu negoci.

Consultors Professionals

Detalleu els noms del seu assessor, advocat, agent d'assegurances i qualsevol altre destacable.

© Oriol López Villena 2011

Formulari de contacte

Dades de contacte

Oriol López Villena
Vallcarca 158
08023 Barcelona

+34 932118296

oriol@oriolopez.com


Xarxes socials