El Pla de Negoci (V i VI): les llicències i assegurances

Abans d'obrir qualsevol negoci, hem d'estar segurs dels tràmits administratius i requisits legals que ens permetin engegar-lo i amb quines garanties. Aquest part del pla de negoci ens ha de servir per desglosar els passos a seguir per l'obertura definitiva, com una mena de check-list de tasques a fer abans d'obrir.

Secció 5: Llicències, Permisos i noms comercials

Llicències

Enumereu les llicències que es requereixen per iniciar el negoci.

Altes, auditories, permisos, reserva de noms, ...

Anoteu el següent:

  1. Nom oficial

  2. Ubicació de l’oficina

  3. Llicències: llista de les llicències i permisos d’obertura necessaris.

  4. Marca: indiqueu la seva intenció de patentar la marca, si s’escau

  5. Distribuïdors: feu una llista de venedors permet que vostè pugui necessitar.


 

Secció 6: Assegurances

Assegurances

Enumereu els tipus d'assegurances necessàries, inclosos els costos previstos.

© Oriol López Villena 2011

Formulari de contacte

Dades de contacte

Oriol López Villena
Vallcarca 158
08023 Barcelona

+34 932118296

oriol@oriolopez.com


Xarxes socials