Pla de negoci (VII): els locals

En el cas de que la nostra activitat s'hagi de desenvolupar en un local, nau o oficina, és important detallar les característiques del mateix, així com l'anàlisi de la ubicació o demogràfic, si s'escau, en els casos d'activitats comercials o logístiques a on aquest tipus de condicionants són molt importants.

Secció 7: els locals

Criteris d'ubicació
Descriviu els criteris d'ubicació del local.

  1. Necessitats d’espai

  2. Necessitats futures

  3. Anàlisi de la ubicació, si cal (Annex)

  4. Anàlisi demogràfic, si cal (Annex)

  5. Anàlisi d’ocupació: arrendament o propietat (Annex)

  6. Costos estimats del local sobre les vendes (percentatge)

  7. Llicències d’obertura del local


© Oriol López Villena 2011

Formulari de contacte

Dades de contacte

Oriol López Villena
Vallcarca 158
08023 Barcelona

+34 932118296

oriol@oriolopez.com


Xarxes socials