Pla de Negoci (VIII): la comptabilitat

La part comptable del pla de negoci és cabdal i és la que ens permetrà saber del cert si l'empresa que volem iniciar és o no rendible i en quins termes i terminis. No és tan important la nomenclatura que utilitzeu com el no descuidar-vos res del que detallo i, en tot cas, consultar amb un professional per a que us ajudi a detectar mancances i/o errors.

Secció 8: Comptabilitat i flux de caixa

Comptabilitat
Com un annex separat, confeccioneu un balanç inicial i un compte de resultats previstos per als primers sis mesos a un any.

Flux de caixa
Proporcioneu un annex separat, amb un anàlisi de flux de caixa previst a un any, incloent les vendes estimades, totes les despeses i inversions de capital.

Proporcioneu una llista de totes les partides de despeses per a l'entrada en la seva previsió de flux de caixa.

Anàlisi de Costos
Quins són tots els costos: fixos, variables, producte, lliurament, etc.?

Controls Interns
Expliqueu els vostres controls interns d’intendència, de caixa, política de validació per signatura, l'estratègia per al control de la contractació i el robatori, així com el control de les mercaderies entrants i sortints.

Les anteriors seccions les podeu trobar clicant a l'etiqueta pla de negoci.

Formulari de contacte

Dades de contacte

Oriol López Villena
Vallcarca 158
08023 Barcelona

+34 932118296

oriol@oriolopez.com


Xarxes socials