El Pla de Negoci (IX): el finançament

Depèn el negoci que engegueu, i després de passar pel que en anglès anemenen en tò d'humor com les tres F (family, friends and fools) i que en català serien els FAI (família, amics i il·lusos), és possible que tingueu necessitat de finançament aliè i que per això hagueu de pregutar a entitats financeres sobre els requisits i les condicions que us farien en cas de sol·licitar-ho.

Secció 9: Finançament

Estratègia de finançament

Proporcioneu un gràfic o full de càlcul que mostri totes les fonts del vostre capital inicial. Expliqueu qualsevol ajuda del govern o qualsevol programa de préstec que tingueu la intenció de demanar.

Si el seu negoci utilitzarà finançament aliè (crèdits, préstecs, …), inclogueu una projecció del flux de caixa i compte de resultats previstos per mostrar les fonts de pagament dels préstecs. Sigui conservador en els seus pronòstics.

Enumereu les fonts de la seva remissió a les institucions de crèdit. (El seu comptable, etc.).

© Oriol López Villena 2011

Formulari de contacte

Dades de contacte

Oriol López Villena
Vallcarca 158
08023 Barcelona

+34 932118296

oriol@oriolopez.com


Xarxes socials