El Pla de Negoci (XI): les adquisicions

En el cas de que el negoci que iniciem requereixi de l'adquisició de negocis en marxa, així com d'emprese socmpletes, és necessari especificar les condicions empresarials que les marcaran, així com els professionals que participaran en les mateixes an matèria d'assessorament jurídic, comptable, fiscal i financer, entre d'altres.

Secció 11: Adquisicions

Procediments d’auditoria d’adquisicions

  1.  El seu equip de consultors: assessor, advocat, comptable, banquer, agent, etc.

  2. Verificació dels ingressos del venedor: com els avaluareu?

  3. Arxius del venedor per al seu control: els estats financers, declaracions d'impostos, la cartera de clients, registres de dipòsits en efectiu, factures de subministraments, comptes i documents pendents de cobrament i pagament, comparatives financeres amb empreses similars, etc.

  4. Inspeccions i aprovació dels arrendaments i contractes.

  5. Valoracions, si s'escau.

  6. Si és una franquícia, entrevista amb una selecció de franquiciats a l'atzar.

  7. Pla de finançament d'adquisicions: inclogueu fonts, incloent el finançament del propi venedor.

  8. Les condicions del mercat.

  9. Valor del fons de comerç.

  10. Mètode de compra: accions, actius, negoci, etc.


© Oriol López Villena 2011

Formulari de contacte

Dades de contacte

Oriol López Villena
Vallcarca 158
08023 Barcelona

+34 932118296

oriol@oriolopez.com


Xarxes socials