El Pla de Negoci (XV): la gestió del personal

Un cop redactat l'organigram a ala secció quarta d'aquest pla de negoci, en aquesta secció haurem d'aprofundir en la part més tècnica i de gestió del personal empleat a l'empresa, des dels seus plans de formació fins a l'elecció d'una gestoria per a la confecció de les nòmines i segurs socials.

Secció 15: Gestió dels empleats

  1. Descriviu els serveis que ha de proporcionar la gestoria de nòmines i identificar-la.

  2. Incloeu còpies de les descripcions de llocs per a tots els empleats que teniu la intenció de contractar.

  3. Incloeu una còpia del formulari de sol·licitud de lloc de treball i procediments de selecció que utilitzareu.

  4. Proporcioneu una còpia del seu paquet de condicions laborals previstes.

  5. Proporcioneu una còpia del seu manual de l'empleat.

  6. Esquema dels programes de capacitació i formació per als empleats.

  7. Identificar l'assessori o advocat laboral que l'assessora sobre assumptes dels empleats.


© Oriol López Villena 2011

Formulari de contacte

Dades de contacte

Oriol López Villena
Vallcarca 158
08023 Barcelona

+34 932118296

oriol@oriolopez.com


Xarxes socials