El Pla de Negoci (XVI): el negoci des de casa

En el cas de tractar-se d'un negopci que serà gestionat des de casa, cal delimitar espais, temps, requisits administratius, gestió de la imatge i persones relacionades amb el mateix, entre d'altres aspectes que considerem oportuns.

Secció 16: El seu negoci des de casa

Factors de Selecció del negoci

  1. Descriviu les vostres raons per a portar el seu negoci a casa i enumeri:

  2. La seva experiència en el sector

  3. Per què troba apropiat treballar des de casa

  4. La seva utilització d'eines d'Internet

  5. Possibles llicències d’obertura de negocis establerts a casa.

  6. La seva competència


El format del negoci a casa
Descriviu si el negoci és a temps parcial (pluriocupació) o a temps complet.

Si un negoci a temps complet descriviu els preparatius a fer abans de deixar el vostre lloc de treball actual

Conflictes de la gestió dels interessos
Si el negoci és a temps parcial descriviu la vostra política de conflicte d'interès i la compartimentació del treball i del negoci.

El personal operatiu
Descriviu el personal que estarà involucrat en l'operació de l'empresa, inclosos els membres de la família. Descriviu les responsabilitats i participació.

Fins aquí hem arribat a l'última de les seccions del que seria un pla de negoci a on hi abarquéssim tots els aspectes necessaris. Si vols una còpia en un format modificable, només cal que ho demanis des d'aquesta mateixa web i em comprometo a enviar-te-la i a no compartir les teves dades amb ningú.

© Oriol López Villena 2011

Formulari de contacte

Dades de contacte

Oriol López Villena
Vallcarca 158
08023 Barcelona

+34 932118296

oriol@oriolopez.com


Xarxes socials