La Responsabilitat Social Corporativa dins la lògica del benefici


La RSC està de moda a les empreses i mitjans de comunicació. Qui més qui menys fa publicitat de forma indirecta dels seus grans ajuts a programes de desenvolupament cultural, social o econòmic a arreu del globus. Però què passa amb les petites i mitjanes empreses? Practiquen la RSC a la seva companyia? De quina manera?


La Responsabilitat Social Corporativa és aquell conjunt d’accions dutes a terme per part de l’empresari per a millorar les condicions dels seus treballadors o de la societat. Partint d’aquesta definició, hem d’entendre que en tot cas es tracta de quelcom voluntari i mai pot ser imposat ni incentivat per l’administració pública, ja que estaríem entrant en el que fa unes setmanes plantejava com a enginyeria social que s’escapa de les atribucions que un govern ha de tenir. Per tant, la més valuosa RSC és sobretot que l’empresa tingui beneficis, el que significarà que funciona cada cop millor i més eficientment, i que portarà com a conseqüència la millora del benestar de la societat. A més, gràcies a l’obtenció de beneficis, l’empresa podrà millorar les condicions laborals dels seus treballadors, que es beneficien directament d’aquesta responsabilitat social assumida per l’empresa. Condicions laborals que moltes PIMEs apliquen de manera habitual com a mecànica de treball allunyada dels convenis col·lectius. Concc molts empresaris que posen el conveni a un calaix i plantegen als treballadors de no fixar-se en allò que entra dins la vida personal (permisos retribuits, horaris, vacances…), deixant pel conveni les condicions més econòmiques, que podrien comportar problemes legals.


Perquè, al final del camí, el factor treball no deixa de ser un factor productiu com qualsevol altre, i com competeix una empresa per captar talent? Doncs en preu, projecte i condicions. Per tant, entra dins de l’àmbit de l’empresa decidir si una inversió en RSC millorarà o empijorarà la seva posició al mercat, i mai no ha de ser l’administració qui decideixi per l’empresari, ja sigui amb obligacions o indirectament amb ajuts fiscals a determinats projectes, que al final sempre beneficien als mateixos.


De fet, la RSC entra tant a fons en la funció del benefici que podeu trobar-vos empreses sense ànim de lucre o basades en projectes de millora de la societat o la cultura, com Teaming, Verkami o B1G1. Si aneu a les webs d’aquests projectes us trobareu amb autèntica RSC duta a terme amb o sense ànim de lucre però, en tot cas, amb criteris empresarials.


Publicat al Liberal.cat el dia 15 de març de 2012

© Oriol López Villena 2012

Formulari de contacte

Dades de contacte

Oriol López Villena
Vallcarca 158
08023 Barcelona

+34 932118296

oriol@oriolopez.com


Xarxes socials