Video-presentació: Els 4 estadis d'un negoci

Els 4 estadis de l'empresa
View another webinar from Oriol López

© Oriol López Villena 2012

Formulari de contacte

Dades de contacte

Oriol López Villena
Vallcarca 158
08023 Barcelona

+34 932118296

oriol@oriolopez.com


Xarxes socials