Les cinc claus de control dels morosos

Molts són els empresaris que m'expressen preocupació pel control de la morositat a les seves empreses, i pocs són els que s'hi posen seriosos, a risc de perdre clients i facturació. Sé que és fort dir-ho així però el control de la morositat d'una empresa pot enfonsar un negoci pròsper en poc temps, i és per això que m’agradaria compartir el cas d’una empresa i el seu sistema de cobrament als seus clients, per si us pot servir de guia a l’hora de tractar els problemes dels impagats.

En primer lloc, els seus comercials ofereixen un pagament als seus clients potencials del cinquanta per cent a la data de la comanda i la resta a 30 dies, amb un descompte per pagament immediat prou potent com per atraure a empreses solvents.

En segon lloc, quan passen aquests 30 dies, l’empresa envia de manera automàtica un buro-fax al seu client informant-lo de l’impagament i avisant-lo de la possible demanda legal.

Per últim, 30 dies després, qui envia la carta ja no és l’empresa, sinó el bufet d’advocats contractat per al seguiment i cobrament de morosos, amb el que la demanda queda interposada pocs dies després si no hi ha possibilitats d’acord. Al final, posen molt poques demandes perquè el sistema previ evita arribar a aquests extrems.

Aquest procediment en tres fases, permet cinc factors que són clau en un bon sistema de cobrament:
1. No treballar per clients d’alt risc, que depenen de bancs i/o cobraments per poder pagar, amb el que l’empresa es protegeix d’una possible caiguda en dominó.
2. Treballar per clients de qualitat, que valoren el producte i el servei que l’empresa ofereix i que compleixen les condicions, amb el benestar que això facilita dins l’empresa, pel fet de no haver d’estar patint pels venciments.
3. Gaudir de liquiditat per a pagar proveïdors i obtenir bons preus dels mateixos. Fins i tot, si els períodes de pagament són superiors, permet tenir certs rendiments financers i un coixí per a imprevistos.
4. Demanar la devolució de l’IVA meritat, als dos mesos de no haver cobrat, ja que la llei de l’IVA permet la modificació de la base imponible dins del mes següent a la interposició d’una demanda judicial, servint a aquest efecte un simple monitori, a un preu més baix.
5. Guanyar fama d’empresa seriosa al mercat, beneficiant-se així de l’arribada de més clients de qualitat, gràcies a la seva dura política de cobraments.

Cada empresa té les seves circumstàncies i el seu entorn i, per tant, aquestes mesures no seran aplicables al cent per cent a qualsevol, però si que deixen clar que cal disposar d’un sistema de captació de clients de qualitat i de limitació del risc d’impagaments. Al cap i a la fi, estem parlant d’una empresa que no té un producte exclusiu, ni és líder al seu sector, ni té una quota de mercat que li permeti ser més forta que d’altres, sinó que simplement han adequat l’estructura de l’empresa a aquells clients a qui poden servir millor, i sense riscos d’impagament.

Publicat al Liberal.cat

© Oriol López Villena 2012

Formulari de contacte

Dades de contacte

Oriol López Villena
Vallcarca 158
08023 Barcelona

+34 932118296

oriol@oriolopez.com


Xarxes socials