Accelera el creixement i els beneficis

Un negoci que creix és un negoci on els beneficis augmenten, la tresoreria flueix, el talent lidera i el teu temps s’allibera.

Massa sovint passem mesos desenvolupant un pla estratègic que no acaba d'arrencar mai. Fem llargues reunions amb l'equip directiu, desenvolupem DAFO's i omplim les pissarres i parets de postit's, que acaben en no res.

L'equip, a més, comença a pensar que aquestes reunions són una pèrdua de temps, ja que veuen com els DAFO's mostren una certesa que el món real no té, els postits cauen de les parets abans no s'implementi res i el temps s'esgota en interminables reunions enlloc d'en créixer i millorar.

Siguem seriosos: definim una estratègia i implementem-la, sense esperar que una presentació atractiva o un postit faran la nostra feina.

Els beneficis que obtindràs:

  1. Crear una visió clara i compartida del futur ideal que crea més valor i impacte en els teus clients, la teva empresa i els teus socis.
  2. Identificar noves oportunitats d'ingressos, crear i millorar nous productes i serveis que se centrin en el valor desitjat pels vostres clients i potencials clients.
  3. Crear estratègies que construeixin sobre les vostres fortaleses i valor únic al mercat, de manera que pugueu augmentar els vostres ingressos, millorar els vostres marges i fer créixer la distància amb els vostres competidors.
  4. Augment del compromís de l’equip en el lideratge i la implementació de la estratègia, a través d'objectius departamentals i individuals alineats amb l’estratègia de l’empresa. 

Per exemple, una de les empreses a qui he ajudat va augmentar més d’un 40% els seus ingressos i, més important encara, un 143% el seu EBITDA i un 293% el seu benefici net. En un altre cas, una petita empresa industrial va augmentar els seus ingressos dels 4,2 als 6,7 milions d’euros en només un any (un 57% més)  transformant una pèrdua en benefici.

Utilitzant el meu Cercle del Creixement Proactiu®, acompanyo empreses que abans dedicaven mesos a desenvolupar un pla estratègic pluri-anual a crear, en dos matins, estratègies orientades al resultat i l'acció, per a que accelerin els ingressos i els beneficis, impliquin i comprometin a l'equip, es diferenciïn de la competència, afegeixin més valor als seus clients actuals i atraguin nous clients i nou negoci en un mercat global tant competitiu.

És més, durant un mes ens dedicarem a crear i aportar més valor pels teus clients ideals, per a que obtinguin millors resultats, comprin més sovint i et recomanin als seus amics. D'aquesta manera, acceleraràs els teus ingressos a través dels resultats que obtenen els teus clients.

Al contrari del que s'acostuma a dir, la teva estratègia no tracta de tu, sinó del teu client. No és qüestió de la teva superioritat tècnica, sinó dels resultats que obtenen els teus clients amb ella. Resultats tangibles i intangibles, objectius i subjectius, mesurables i no mesurables. I, amb això a la mà, com els fas possibles. És, simplement, respondre a preguntes com:

"A qui ajudo a aconseguir què i de quina manera?"

Us ajudaré a desenvolupar estratègies de creixement, definir prioritats, eines, indicadors i accions, per a que surtis amb un pla d'implementació amb coses concretes a fer.

Per exemple, amb una empresa de serveis tecnològics, vam definir una visió clara i compartida dels objectius i prioritats de l'empresa a curt i mitjà termini. Vam identificar accions de baix cost i alt impacte, per a afegir més valor als seus millors clients i contactes, millorant ràpidament els seus resultats.

El meu servei inclou:

  • Feina de preparació prèvia
  • Dirigir dues reunions online (90 minuts, cadascuna) amb el meu procés estratègic del Cercle del Creixement Proactiu® i les persones clau de l’empresa, de cara a avaluar i desenvolupar prioritats clares i relacionades amb l’àmbit a treballar, i així aprofitar els recursos actuals per a assolir els objectius en un temps rècord.
  • Dirigir una reunió online d'implementació amb vosaltres i les persones clau de l’empresa per a crear sistemes, així com per a crear compromís per part de tots.
  • Durant 45 dies, tindràs accés a mi de 9 a 17 hores, via e-mail i telèfon. Responc a les trucades en menys de tres hores i l'email en menys de 24 hores.

És hora, doncs, de deixar les reunions interminables, les carpetes buides d'acció i les presentacions de colors, per a desenvolupar un simple pla d'acció d'una pàgina, que t'ajudi a fer créixer el teu negoci, els teus ingressos i els teus beneficis, afegint cada cop més valor als teus clients ideals.

La teva inversió per a aquest servei és de 7.500 euros (impostos no inclosos).

Emplena el formulari de sota, envia'm un email a oriol@oriolopez.com o, simplement, truca'm al 670484472, per a veure si puc ajudar-te a transformar el teu negoci.

Formulari de contacte

Dades de contacte

Oriol López Villena
Vallcarca 158
08023 Barcelona

+34 932118296

oriol@oriolopez.com


Xarxes socials